Vědci předpokládají, že se tento druh vyskytuje po celém severozápadním pobřeží Afriky. Zatím však nebyl blíže prozkoumán, a tak neznají jeho životní cyklus ani přesnou populaci.

Koníček byl odchycen při společném projektu Londýnské zoologické společnosti, Královské univerzity v Londýně a Univerzity Britské Kolumbie. Jejich výzkum se snaží zmapovat obchod s mořskými koníky. Ti jsou z afrických zemí vyváženi především do Číny, kde se používají v tradičním lékařství.

„V posledních letech došlo ke značnému nárůstu vývozu mořských koníčků. Tento výzkum je první svého druhu, zaměřuje se na lov koníčků a obchod s nimi. Výsledky naší studie poskytneme vládám afrických zemí a budeme se snažit o udržení populace mořských koníčků na stávající úrovni,“ uvedla na stránkách Univerzity Britské Kolumbie profesorka Amanda Vincentová, která je ředitelkou celého projektu.