V bazilice, která patří k nejpietnějším místům křesťanství, se porvalo na sto kněží a mnichů hlásících se k řecké ortodoxní církvi a k arménské apoštolské církvi. Halas byl tak velký, že do budovy vtrhli policisté a s pomocí obušků obnovili klid.

Policejní podplukovník Chálid Tamímí prohlásil, že je to pro jeho lidi "směšný problém, jaký musí řešit každý rok".

"Už je všechno v pořádku, nikoho jsme nezatkli, protože všichni zúčastnění byli boží služebníci," řekl Tamímí.

Období velké očisty je citlivé

Bazilika stojí na místě, na němž se podle křesťanské víry narodil Ježíš Kristus a k němuž každoročně o Vánocích směřují křesťanští poutníci z celého světa. První křesťanská stavba zde vznikla ve 4. století, kdy císař Konstantin Veliký na popud své matky nechal postavit baziliku na místě původní pohanské svatyně. Do dnešní podoby ji pak nechal v první polovině 6. století přestavět císař Justinián.

O správu se dělí římskokatolický, řecký ortodoxní a arménský ritus. Hádku může vyvolat sebemenší překročení dohodnutých hranic. Období velké očisty, která předchází oslavám ortodoxních křesťanů, bývá zvlášť citlivé. V pravoslavné tradici připadá svátek narození Krista na 7. ledna.