Camping tvrdí, že 21. května byli spaseni jen ti praví věřící. Zbytek z nás byl po dobu pěti měsíců, která skončí právě v pátek 21. října, vystaven "finálnímu soudu". Toto podivné vysvětlení zveřejnil 90letý kazatel na své rozhlasové stanici Family Radio. Uvedl také, že zemětřesení, která svět v poslední době zasáhla, byla jasným znamením blížícího se soudného dne.

Pokud vám předchozí odstavec nedopomohl k úsměvu, možná vás pobaví Campingovo tvrzení, že 21. květen tohoto roku byl jakýmsi zemětřesením lidstva. Lidé na celém světě se podle něj třásli strachem. Země se otřásla tak, jako ještě nikdy, uvedl ve zmateném prohlášení Camping.

O naší záchraně se už prý rozhodlo

"Můžeme si být tedy jisti, že celý svět, s výjimkou těch, kteří již byli zachráněni (vyvolení), se chýlí ke konci. Ti nespasení budou vyhlazeni společně s celým fyzickým světem 21. října 2011. Tedy přesně v poslední den pětiměsíční lhůty," řekl Camping.

Spasit se nyní už však podle Campinga nemůžete. O tom se rozhodovalo totiž právě 21. května.

"I vy můžete být mezi vyvolenými, aniž to sami víte. Vše je nyní v božích rukou," dodal Camping. Že mu nevěříte? Nebojte, nevěří mu ani někteří z jeho následovatelů, kteří se jeho poslední předpovědí už odmítají po posledním zklamání zabývat.