„Oznamuji dnes v noci, že plánuji zbudovat a otevřít první gay bar, který vítá nejen gaye ze Západu, ale také islámského vyznání. Chci tak vyjádřit upřímnou touhu po dialogu, ten bar bude situován vedle mešity v ulici Park51 v komerčním prostoru. Není to žádný vtip. Už jsem vyjednával s bezpočtem investorů, kteří mi vyjádřili podporu pro snahu budovat pochopení a toleranci,“ oznámil Gutfeld.

Vše prý dělá proto, aby se muslimové naučili slova tolerance chápat správně a nepoužívali je velkohubě pouze při prosazování své víry. „Jak víte, islám se nedívá nijak hezky na homosexualitu, což je důvod, proč bar buduju. Snažím se tak zbořit bariéry a omezit nebezpečnou homofobii v islámském světě,“ dodal Gutfeld.

Bar bez alkoholu

Touží však prý vytvořit především přátelské místo, kde se můžou potkávat gayové a jejich přátelé všech kultur a vyznání. V baru se nebude pít alkohol, protože muslimové ho pít nesmějí, a bude otevřený ve dne v noci i pro ty, kteří svou orientaci skrývají, ale chtějí se mezi gayi bavit.

„Doufám, že majitelé mešity budou tak otevření vůči mému baru, jako já jsem vůči jejich nové mešitě. Nakonec jejich přesvědčení nutící je zbudovat si centrum blízko Ground Zero se nijak neliší od toho mého. Nicméně v mém bude lepší hudba,“ dodal Gutfeld.