Hledač pokladů Crisp mince našel pomocí detektoru kovů na poli v jihozápadní Anglii. Džbán ležel asi třicet centimetrů pod povrchem.

Mince s Markem Aureliem

Na stovkách mincí je portrét Marka Aurelia Carausia, jenž se koncem třetího století ujal vlády nad Británií a severní Francií. Zároveň se prohlásil císařem těchto oblastí.

Crisp rozhlasové a televizní stanici BBC řekl, že poté, co se ozval signál detektoru, začal na tom místě kopat a jako první vytáhl velmi malou, bronzovou římskou minci a pak asi dvacet dalších. Zjistil, že mince jsou v nějakém hrnci, a uvědomil si, že potřebuje pomoc znalce.

Jako znalci byli přivoláni archeologové z hrabství Somerset. Ti od dubna, kdy byl poklad nalezen, do dneška jeho historickou i finanční hodnotu zkoumali.

Odhadce Tony Williams posoudí, zda nalezení a ohodnocení pokladu byla formálně platná, a rozhodne o vyplacení odměny nálezci.

Přepíší se britské dějiny?

Roger Bland z Britského muzea řekl, že nalezené mince pomohou odhalit mnohé z britských dějin třetího století, kdy byla země vystavena invazím barbarů, hospodářské krizi a vnitřním válkám.

Marcus Aurelius Carausius v Británii vládl v letech 286 až 293, kdy byl zavražděn. Římané ovládli Anglii, Wales a část Skotska v roce 43 a jejich vláda trvala zhruba do roku 410. Podle Blanda nynější nález pomůže zařadit Carausia na historickou mapu.

"Britští školáci studují historii římské Británie, ale nikdy se neučili o našem ztraceném císaři Carausiovi," řekl Bland.