Světovou biodiverzitu nebezpečně ohrožuje rozmach nových hospodářských gigantů jako je Čína, Indie, Brazílie a další. Zatímco západní země si stále výrazněji uvědomují nutnost chránit ohrožené druhy, tak v rozvojových zájem je apetit po surovinách tak veliký, že není ani trochu brán ohled na ochranu zranitelných ekosystémů. Tak budou údajně varovat autoři nové studie.

Populační růst, znečištění a rozšiřování západního konzumního stylu jsou hlavními nepřáteli ohrožených živočišných i rostlinných druhů. Zejména velká část asijské půdy je aktuálně přeměňována na obdělávanou hospodářskou, což je spojeno s ničením přirozených útočišť živočichů.

Obrovský propad stavů je zaznamenáván i u mnoha vodních živočichů, například u asijských říčních delfínů. Podílí se na tom nadměrný rybolov a budování přehrad.

Být všichni jako Američané, potřebovali bychom pět planet

Nejnovější zpráva počítá s daty získanými z více než 120 zemí po celém světě. Je založena i na nedávné studii organizace International Union for Conservation of Nature (IUCN), podle které je ohroženo 21 procent všech známých savců, 30 procent obojživelníků a celých 35 procent bezobratlých živočichů.

"Míra poškození (ekosystémů) je daleko vyšší, než se dříve čekalo. Vymírání živočišných druhů  momentálně běží až tisíckrát rychleji, než tomu bylo v historii. Pokud budeme pokračovat v neudržitelném modelu produkce a konzumace, tak to bude obrovský problém. V roce 2050 by nás mělo být na Zemi devět miliard a pokud by všichni měli stejný životní styl jako Američané, potřebovali bychom pět planet," uvedl Ahmed Djoghlaf, který předsedá organizaci Convention on Biological Diversity.