Podle botanika doktora Declana Doogueho můžou za nedostatek jetele také zemědělci. Pravého „irského“ jetele ubývá moderními metodami farmaření. Irskou národní rostlinou a symbolem svátku sv. Patrika totiž není jakýkoli jetel, ale pouze žlutě kvetoucí jetel pochybný – Trifolium dubium.

Doogue tvrdí, že letošní rok je pro jetel nepříznivý. Jednak dlouhodobě ubývá senných luk, kde mohl růst a množit se, ale letos navíc byla příliš tuhá zima, jejíž mrazy nadzemní části rostlin zničily a nové listy ještě nestačily narůst.

„Většinou se dnes jetel pochybný nahrazuje jinými falešnými druhy jako je třeba bíle kvetoucí jetel plazivý. To ale není pravý irský jetel,“ tvrdí Doogue.

Doogue tvrdí, že je mnoho rostlin, které se používají jako náhražky za trojlístek, ale jedinou pravou rostlinou, které toto označení přísluší, je podle něj Trifolium dubium. Čtyřlístek je jednoduše abnormální list jetele, který má místo tradičních tří listů čtyři.

Den svatého Patrika, který je 17. března, už slaví i mnoho Čechů. Většinou však zatím pouze nošením zeleného oblečení, pitím tradičních irských alkoholických nápojů a hlasitým zpěvem spolu s britskými turisty.