Indiánský jazyk velmi často tvoří spojená sousloví. Takže „Hóabãsiriga“ například znamená „Nevím, jak psát“. Podobně jako jazyk kwaio má všeobsažný i výlučný význam pro zájmeno „my“.

Největší zajímavostí jsou pak jednoznačně rody, kterých je mezi 50 a 140. Například v češtině jsou tyto rody tři - mužský, ženský a střední. V jazyce tuyuca jsou ale zvláštním rodem označeny například nejrůznější příbuzní. Některé z nich se ale používají jen málo.

Rozhoduje chápání

„Nejzajímavější znak by zamotal hlavu nejednomu novináři. Tuyuca vyžaduje slovesné koncovky u sdělení podle postoje mluvčího,“ píše The Economist a uvádí i příklad.

Věta „Diga ape-wi“ znamená, že „Chlapec hrál fotbal“, protože mluvčí ho sám viděl. Ale věta „Diga ape-hiyi“ znamená sice to samé, ovšem mluvčí chlapce neviděl, jen to předpokládá.

„Tzv. průkazné jazyky nutí mluvčí velmi složitě přemýšlet nad tím, jak se dozvěděli o tom, co říkají,“ dodává k jazyku The Economist.

Jazykem tuyuca se hovoří v Brazílii a Kolumbii. Alternativními jmény jazyka jsou tuiuca, dochkafuara, koda-poara, doxká-poárá a oficiálním dialektem tsula. Mezinárodní zkratkou jazyka je TUE.