Celý týden už sužují žízniví dromedáří komunita několika set lidí ve snaze dostat se k pitné vodě. Stihli už poškodit odpadní trubky a klimatizace. Oblast leží zhruba 500 kilometrů západně od Alice Springs na pokraji dvou hlavních australských pouští.

Australské pouště obývá obrovské množství dromedárů, někteří hovoří dokonce až o stovkách tisíc. Zvíře zvané taktéž i koráb pouště sice vydrží bez vody dlouho, avšak když k ní nemá přístup delší dobu, začne ji samo hledat.

Australská vláda momentálně vyhodnocuje vážnost celé situace a přijme nezbytná opatření.