"Chceme říct lidem, že pokud nepodnikneme něco dnes, budoucnost našich dětí odtaje podobně, jako tyto ledové sochy,“ řekla ředitelka kampaně Greenpeace Yan Ailun. Čína byla vybrána mimo jiné i proto, že je v současnosti největším producentem skleníkových plynů, ačkoli při přepočtu na hlavu tento žebříček ještě nevede.

„S každým dalším rokem je v létě větší horko, objevují se tsunami a zemětřesení. Nejsem žádný odborník, ale myslím, že tu nějaká souvislost bude. Když se zhorší životní prostředí, tak to budoucnost dětí určitě ohrozí,“ řekla Wen Li-juan, jedna z návštěvnic tající aleje soch.

Kjótský protokol v současnosti nestanovuje žádné limity pro rozvojové země. Ty argumentují, že pokud by omezení přijaly, zablokovaly by svůj další průmyslový rozvoj. Dopadů na hospodářský rozvoj v případě zpřísňování limitů na emise skleníkových plynů a především oxidu uhličitého se bojí i vyspělé země.