„Nesmíme zakonzervovat historické monumenty, musíme je udělat zajímavější pro veřejnost, památky musí nově promlouvat k lidem,“ přiblížil záměr představitel městské rady Umberto Broccoli pro televizní stanici MSNBC. Nemá jít podle něj ovšem o atrakci v hollywoodském stylu, ale o seriózní historickou rekonstrukci.

Pozdrav „Morituri te salutant!“ (Jdoucí na smrt tě zdraví!)  tak znovu zazní z úst cvičených bojovníků podobně jako v americkém velkofilmu Gladiátor. Jen nepoteče opravdová krev a souboje budou předem nacvičené. Navíc nepůjde jen o samotný zápas, ve kterém diváci kdysi palcem nahoru či dolů rozhodovali o životě poražených, ale večerní program bude dotvářet i čtení latinských autorů jako byl Seneca.

Hudební koncerty tu už nebudou

Není ovšem zatím jasné, zda se souboje budou odehrávat přímo v aréně nebo mimo ni. Koloseum se s přijetím křesťanství začalo využívat k jiným účelům, až se nakonec ve středověku stalo obrovským kamenolomem. Aréna dnes odkrývá podzemní prostory, kde se skrývalo zázemí gladiátorských zápasů, jichž se účastnily desítky gladiátorů a nejrůznější druhy zvířat z celé římské říše.

Aréna KoloseaAréna Koloseafoto: Právo

Ačkoli ne všichni přijímají záměr obnovit zápasy gladiátorů bez výhrad, rada města jej podpořila, protože jde podle ní o lepší způsob využití, než byly koncerty populární hudby, jejíž vibrace architektonický div světa narušovaly.

Gigantický amfiteátr sloužil lidové zábavě od prvního do šestého století našeho letopočtu.