„Je to dobrý kněz, jeho sexuální preference jsou irelevantní, církev by mu měla dát pokoj a nechat ho vykonávat svou práci, kterou dělá moc dobře,“ zlobila se jedna z věřících Edith Schwarzmüllerová.

„Je to velmi podobné normálnímu kostelu. Lidé přicházejí, sednou si, trochu si povídají, než mše začne. Samozřejmě tu jisté rozdíly existují. Namísto obrazů s kříži jsou tu plakáty s reklamou na pivo, a místo velkého oltáře mám malý pivní stůl. Ale žádný z věřících s tím nemá problém,“ přidává usměvavý Blankenstein.

Kněz se připojil ke starokatolické církvi, jejíž odnoží je liberální rakouská katolická církev, která dokonce kněžím umožňuje se oženit a která doktrínu papežské neomylnosti ignoruje. Místo v kostele teď slouží kněz mše v hospodě ve vídeňském Brigittenau. Blankenstein se stal celebritou hlavní rakouské metropole.

„Ježíš je tam, kde se sdružují lidé. Bůh a víra jsou v srdcích lidí. A tady je pravé propojení lidských práv a skutečnosti, že jsme se tu dnes sešli, a nikoli v kostele,“ zdůrazňuje Blankenstein pravé učení Krista.