Vše se odehrálo v neděli v Bazilice Svatého hrobu (Božího hrobu) poblíž Golgoty, kde byl Ježíš ukřižován a pohřben. Incident začal ve chvíli, kdy arménští kněží přišli na výroční procesí připomínající objevení kříže, o němž jsou křesťané přesvědčeni, že byl použit k ukřižování Ježíše.

Jenže řecká ortodoxní opozice měla vlastní požadavky a představy. Nastal fyzický konflikt. Rvačka byla skutečně krvavá, když totiž policie rozzuřené duchovní odtrhla, řecký ortodoxní kněz měl na čele otevřenou sečnou ránu. Tu mu způsobil arménský kolega v rudo-růžovém rouchu.

Bazilika Svatého hrobu je ovládána šesti křesťanskými církvemi, které se však málokdy dokážou dohodnout a izraelská policie jejich šarvátky řeší často. A to na místě, které samotní „mír šířící“ křesťané považují za nejposvátnější na celém světě.

„Zatkli jsme dva kněze, z každé strany jednoho,“ přiznal policejní mluvčí Micky Rosenfeld.