„Podle islámského práva je myš odpudivé, zkázné stvoření. Ale i tvorové, kteří jsou odporní podle přirozenosti, logiky a tedy i podle šaríi, jsou nyní báječní a děti je milují" tvrdé šejk.

"Z Mickye Mouse se stala uctívaná postava, ačkoliv podle islámského práva by měl být každopádně zabit,“ žehrá klerik, který strávil několik let jako diplomat v USA. Není to jeho první výpad.

Minulý měsíc odsoudil hry v Pekingu jako „bikinovou olympiádu“ a dodal, že Satan je štěstím bez sebe, když vidí atletky ve skrovném odění.