Operace byla provedena loni v melbournské nemocnici s pomocí laseru. Lékaři zjistili amniální pruhy, které svíraly dolní končetiny dítěte tak, že do nich neproudila krev. Při operaci se z nich podařilo vyprostit levou nožičku, ale nikoli pravou, která už byla pruhem prorostlá a lékaři se jí neodvážili nástroji dotknout.

Amniální pruhy jsou vazivové snopce probíhající v dutině děložní a jsou spojeny s rizikem amputačních deformit končetin.

Holčička Leah se narodila v lednu a pak musela podstoupit další plastický chirurgický zákrok na pravé noze. Podle lékařů se dobře zotavuje a bude možná nakonec schopná chůze po obou nohách.

Vrozená vada zjištěná u Leah se vyskytuje u jednoho z 15 000 narozených dětí. Není vždy zjištěna už před porodem, takže chirurgické zákroky podobné tomu, který provedli v Melbourne, nejsou běžné.

Leah měřila v době zákroku pouhých 20 centimetrů. Narodila se osm týdnů po operaci. Matka Kylie Bowlenová je šťastná, když slyší, že dcera bude jednou schopna chůze. "Rozhodla jsem se správně," řekla ke svému souhlasu se zásahem lékařů.