Deník Daily Telegraph se domnívá, že i když skončí referendum kladně a občané si rozhodnou, že by se chtěli přičlenit k Walesu, tak něco takového nebude v nejbližší době možné. Občané vesnice Audlem ale tvrdí, že i pokud by se to nepodařilo, tak tím aspoň dají politikům najevo, že něco není v pořádku.

Zatím hlasovalo 63 % lidí pro připojení k Walesu a 37 % pro setrvání v Anglii. Celkem dosud hlasovalo 154 osob.

"První hlasy zatím ukazují silnou podporu této myšlenky poměrem dva ku jedné. Připojení se k Walesu by nám přineslo hned několik výhod - předpisy na léky zdarma, bezplatné parkování u nemocnic a stejně tak i úspěšný rugbyový tým," řekl Bob Cartwright, obyvatel Audlemu, který stojí za samotnou ideou referenda.

"Doufáme, že celé referendum bude vnímáno jako humorná cesta k ukázání vážné připomínky," dodal Cartwright.