Usiloval o to správce majetku amerického spisovatele Edgara Rice Burroughse, stvořitele Tarzana. Při využití tohoto zvuku jako vyzváněcí melodie, v reklamě nebo v počítačových hrách by to znamenalo zajisté velké příjmy.

Úřad ve svém rozhodnutí uvedl, že je možné chránit zvuky, které lze zachytit notami, ale že Tarzanův pokřik tyto podmínky nesplňuje.

V žádosti o zaregistrování obchodní značky se uvádí, že Tarzanův řev má pět různých fází: první je táhlá, ve druhé se zvuk podobá jódlování, následuje opět táhlý zvuk, ale s vyšší frekvencí, znovu jódlování a nakonec táhlý zvuk s počáteční frekvencí. K žádosti byl přiložen spektogram Tarzanova řevu, který pochází z prvního mluveného filmu o Tarzanovi s Johnnym Weissmüllerem v hlavní roli.

Úřad pro harmonizaci vnitřního trhu ale namítá, že grafické znázornění zvuky jasně nevysvětluje. "Není možné z obrázku poznat, zda je popsaný zvuk lidským hlasem nebo něčím jiným, například zvukem houslí, zvonků nebo dokonce štěkání psů. "Podle spektrogramu nebude nikdo schopen Tarzanův pokřik reprodukovat a pro zábavu si nikdo spektrogramy nečte."

Stephen James ze společnosti R G C Jenkins & Co se sídlem v Londýně, která žádost o registraci podala, řekl: "Strávil jsem deset let tím, abychom získali pro Tarzanův pokřik obchodní značku, ale je problém dát tyto zvuky na papír."