"Mužova žena šla zkontrolovat lednici, protože nefungovala správně. Když otevřela dveře, podíval se pták nahoru na ni. Vykřikla a utekla za dcerou, jíž pak přinutila, aby kachnu odvezla do nemocnice," vyprávěl místní veterinář Laina Whipple.

Ptáka odvezli majitelé do útulku pro raněné ptáky Goose Creek Wildlife Sanctuary, kde ji odborníci ošetřili rány na křídle a noze. Veterinář azylového zařízení David Hale potvrdil, že kachna sice přežije, ale do volné přírody se vrátit nikdy nebude moci.

Zpomalený metabolismus a nepříliš nízká teplota v lednici umožnila kachně přežít. Lovec ji totiž nezasáhl žádný životně důležitý orgán.