Na 4000 panenek pronášejících biblické citáty nabídla nadaci námořní pěchoty společnost one2believe, která je součástí firmy Teddy Bear z Beverly Hills. Námořní pěchota je však odmítla rozdávat. Zdůvodnila to náboženským charakterem panenek. "Nemůžeme upřednostňovat jedno náboženství před druhým, nevíme nic o původu těchto dětí a jejich vyznání, nemůžeme poslat mluvícího Ježíše židovské nebo muslimské rodině, " uvedl viceprezident nadace Bill Grein.

Ředitel oddělení vývoje z firmy one2belive Michael La Roe byl tímto rozhodnutím "překvapen a zklamán". "Naší myšlenkou bylo vytvořit třírozměrné výukové hračky pro děti. "Jako člověk chodící do kostela věřím, že každý může mít užitek z toho, když slyší slova z Bible,"  řekla dodal "děti chtějí dárky, které jsou zábavné."

Vousatý Ježíš, který je oblečen v ručně šitých šatech a na nohou má opánky, se jinak prodává za dvacet dolarů. Ježíš, který pronáší šest citátů z Bible v délce přesahující minutu, má také pohyblivé ruce, které může zvedat nebo si v nich přidržovat plášť. Kromě Ježíše firma v rámci programu Nositelé víry nabízí podobně panenky Marie, Mojžíše a krále Davida.

Citáty z evangelií, které pronáší figurka Ježíše
Jan 3,16 Neboť tak Bůh miloval svět, že Syna svého jednorozeného dal, aby každý, kdož věří v něho, nezahynul, ale měl život věčný.
Marek 12,30 Proto milovati budeš Pána Boha svého ze všeho srdce svého, a ze vší duše své, a ze vší mysli své, i ze všech mocí svých.
Marek 12,31 Milovati budeš bližního svého jako sebe samého.
Jan 20,29 Dí jemu Ježíš: Žes mne viděl, Tomáši, uvěřil jsi. Blahoslavení, kteří neviděli, a uvěřili.
Jan 3,3 Amen, amen pravím tobě: Nenarodí-li se kdo znovu, nemůže viděti království Božího.
Jan 15,5 Já jsem vinný kmen a vy ratolesti. Kdo zůstává ve mně, a já v něm, ten nese ovoce mnohé; nebo beze mne nic nemůžete učiniti.