Vzdělávat se mohou nejen právníci, ale i manažeři či podnikatelé. Je třeba rovněž splnit podmínky pro přijetí.

Přizpůsobení času zájemců

„Kurzy jsou cestou, jak využít potenciál naší fakulty. Nabízíme uznávané odborníky, zázemí veřejné vysoké školy a tradici právnického vzdělávání, čímž garantujeme vysokou úroveň získaných znalostí a dovedností využitelných v praxi. Na garanci kvality zároveň úzce spolupracujeme s ostatními českými právnickými fakultami,“ uvedl proděkan Martin Faix.

Podle něj bude výuka obsahově vycházet z nejnovějších poznatků v dané oblasti, její organizace v kombinované formě studia se přizpůsobí časově zaneprázdněným uchazečům.

Fakulta má nyní v nabídce čtyři LL.M. kurzy: Soutěžní právo, Právo duševního vlastnictví (ve dvou specializacích – Právo designové a módní, Mediální právo), International and European Law a International Business Law, který realizuje ve spolupráci s Dunajskou univerzitou v rakouské Kremži. Do budoucna se může nabídka rozšířit.

Kurz potrvá tři semestry a bude organizován formou blokové výuky třikrát za semestr. Zájemci se mohou přihlašovat od 20. července elektronicky prostřednictvím Portálu celoživotního vzdělávání UP.

Právnická fakulta je první fakultou UP, která tuto formu placené profesní nástavby poskytuje.