Rodinné firmy zažívají dobré časy, polovina z nich očekává další růst a jen jedno procento z nich se bojí většího poklesu tržeb.

Dvě třetiny majitelů vnímají statut rodinné firmy jako konkurenční výhodu. Necelá polovina je přesvědčena, že rodinná firma se těší u obchodních partnerů větší důvěře.

Pětinový podíl zaměstnanců nad 50 let

Již druhým rokem za sebou považují majitelé rodinných firem za nejvyšší prioritu udržení nebo získání kvalitních pracovníků. Z průzkumu vyplývá, že roste problém s výběrem kvalitních pracovníků mimo rodinu, daří se jim ale motivovat rodinné příslušníky pro angažmá v podniku.

Na 82 procent firem přijímá zaměstnance starší 50 let, většina přitom na jakoukoli pozici. Celkový podíl zaměstnanců nad 50 let je u rodinných firem přibližně pětinový. Zkrácené úvazky pro matky po mateřské běžně poskytuje 44 procent firem, pouze tři procenta to odmítají.

Státní podpoře se rodinné podniky nevyhýbají, zejména firmy podnikající v nerozvinutých venkovských oblastech by přivítaly snížení odvodů za zaměstnance. Uvítaly by i cílené dotační programy pro rodinné firmy či investiční pobídky.

Pokud by majitelé rodinný podnik prodávali, necelá polovina z nich by upřednostnila jinou tuzemskou rodinnou firmu, přibližně stejný počet respondentů ale mezi investory nerozlišuje. Nicméně 70 procent z nich cílí na předání firmy svému rodinnému následovníkovi.

„Předání je vhodným okamžikem pro přenastavení firemních procesů a vlastnických vztahů ve společnosti, které jsou v souvislosti s růstem podnikání často již nevyhovující,“ upřesnil Jan Spáčil, partner advokátní kanceláře Ambruz & Dark Deloitte Legal.

Chybějí poradenské služby

Rodinným firmám ale často chybějí například prověřené poradenské služby.

„Potvrzuje se, že rodinný byznys není jen o majetku a zisku, ale že majitelům jde ve velké míře i o vytváření slušných podmínek pro své zaměstnance a podporu okolí svých podniků. S rostoucím byznysem roste i jejich chuť nezištně podporovat společensky prospěšné aktivity. Rodinné firmy se tak postupně stávají podnikatelským vzorem, a to jak s ohledem na jejich efektivitu, tak ve smyslu solidarity,“ shrnul předseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Karel Havlíček.

Při příležitosti zveřejnění průzkumu startuje i soutěž Equa bank Rodinná firma roku (EBRFR). Letos se do ní mohou firmy přihlásit od 10. června do 10. září. Vyhlášení vítězů proběhne na Dni podnikatelů ČR 3. října.