Pracuji ve firmě od 1. října 2016 a mám pracovní poměr na dobu určitou, tj. na jeden rok. Může mi zaměstnavatel tento pracovní poměr neustále prodlužovat? Předtím jsem pracovala u jiné firmy na dobu neurčitou přes 8 let bez jakéhokoli prodloužení. Kolikrát mi nyní může zaměstnavatel prodloužit smlouvu?

Doba trvání pracovního poměru

Ujednání o době trvání pracovního poměru není povinnou náležitostí pracovní smlouvy. V případě, že pracovní smlouva žádné takové ujednání neobsahuje, pak platí, že pracovní poměr je uzavřen na dobu neurčitou.

V pracovní smlouvě je ale možné sjednat délku trvání pracovního poměru na dobu určitou s tím, že ze zákona nesmí doba trvání pracovního poměru přesáhnout tři roky. Může se tak sjednat pracovní poměr na dobu určitou například i jen na půl roku.

Nejdelší doba, kdy může být zaměstnanec u jednoho zaměstnavatele v pracovním poměru na dobu určitou, je devět let.

Výjimky platí pro agenturní zaměstnávání a v případě, že existují u zaměstnavatele vážné provozní důvody.

Prodloužení pracovního poměru na dobu určitou

Doba trvání pracovního poměru na dobu určitou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem tedy nesmí přesáhnout tři roky. Nicméně od doby, kdy byl pracovní poměr sjednán, může být doba určitá prodloužena, resp. opakována – avšak nejvýše dvakrát. Nejdelší doba, kdy může být zaměstnanec u jednoho zaměstnavatele v pracovním poměru na dobu určitou, je tak délka devět let.

Pokud by byl ale zaměstnanec zaměstnán na dobu určitou například jen na půl roku a pracovní smlouva mu byla na stejnou dobu dvakrát prodloužena, bude nejvyšší možná délka takového pracovního poměru činit 1,5 roku.

Protiprávní sjednání doby pracovního poměru

Pokud by zaměstnavatel nedodržel toto zákonné omezení a sjednal délku pracovního poměru v rozporu se zákonem, například v délce čtyř let, pak by měl zaměstnanec možnost před uplynutím sjednané doby trvání pracovního poměru písemně oznámit, že trvá na tom, aby jej zaměstnavatel nadále zaměstnával. Důsledkem by následně byla zákonná fikce, že pracovní poměr byl uzavřen na dobu neurčitou.

V případě, že ale zaměstnanec včas písemně zaměstnavateli neoznámí, že trvá na dalším zaměstnávání, pak jeho pracovní poměr končí uplynutím sjednané doby.

Shrnutí případu

Pokud máte u současného zaměstnavatele sjednán pracovní poměr na dobu určitou na jeden rok a zaměstnavatel vám ještě dvakrát prodlouží pracovní poměr o stejnou dobu, tedy dvakrát po jednom roce, pak u něj můžete být v pracovním poměru na dobu určitou nejdéle tři roky.

Poté již nebude možné, aby vás nadále zaměstnával na dobu určitou – a bude na vaší dohodě se zaměstnavatelem, zda se dohodnete na pokračování pracovního poměru, avšak tentokrát již na dobu neurčitou.

Odpovídala Gabriela Píková z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris

Máte nějaký dotaz z oblasti vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem? Stručně jej popište a zašlete na e-mail kariera@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete v rubrice Kariéra i s odpověďmi renomovaných odborníků. Nepište ale přímo na adresu advokátní kanceláře, kterou vidíte v tomto textu! Agendu spojenou s dotazy do Poradny vyřizuje pouze redakce Novinek.cz.