„Naším cílem je podpořit mladé lidi při výběru kariéry ve vědě a výzkumu a umožnit jim setkání se zkušenými odborníky z praxe. Během přednášek a workshopů zjistí, jak uspět při výběrovém řízení či jak se zorientovat v pracovních nabídkách. U stánků se mohou s konzultanty poradit, jak správně napsat životopis,” vysvětluje hlavní organizátorka Kateřina Svobodová.

Akce se uskuteční v pátek 9. června od 10.00 do 18.00.

Financování zahraničních vědeckých pobytů

Na kariérním dni se studenti a absolventi dozvědí, jaké jsou možnosti pracovního uplatnění zejména v oblasti vědy v Česku i zahraničí, seznámí se s potenciálními zaměstnavateli a získají tipy pro rozvoj své kariéry.

Rovněž budou moci hovořit přímo se zaměstnanci vědeckých pracovišť i technologických firem, získají informace k financování zahraničních vědeckých pobytů. Na veletrhu jim i poradí s přípravou stipendijní žádosti.

Mezi vystavovateli se objeví například BIOCEV, Fyzikální ústav AV ČR / ELI Beamlines, Biologické centrum AV ČR, IBM Česká republika, Johnson & Johnson, Marie Curie Alumni Association, Informační centrum DAAD v Praze nebo Asociace vysokoškolských poradců.

MayDay Career days jsou organizovány z projektu MayDay – Mobile researchers careers Attractive to Young scientists podpořeného z programu Evropské unie na výzkum a inovace Horizont 2020.