Účastníky projektu mohou být uchazeči o zaměstnání, rodiče na rodičovské dovolené či po ní, nízkokvalifikovaní zájemci nebo lidé ve věku nad 50 let. Poskytovateli praxe pak právnické osoby nebo OSVČ, ať už z komerčního, nebo neziskového sektoru.

Účastníka provází mentor

Samotná praxe trvá jeden až šest měsíců dle vybrané pozice. Vybírat lze z velkého spektra oborů, jedná se například o pozice v administrativní, ekonomické nebo strojírenské oblasti, ale také o pracovní místa v rámci zemědělství, cestovního ruchu, stavebnictví, informačních technologií, marketingu a reklamy a mnoha dalších.

Po celou dobu praxe účastníka provází zkušený a zaškolený zaměstnanec dané firmy, takzvaný mentor.

Prohloubení znalostí a zkouška pracovníka

Účast v projektu přináší jak účastníkům, tak firmám řadu výhod. Pro účastníky je to zejména možnost prohloubení dosavadních znalostí, získání praktických zkušeností a v neposlední řadě případná možnost uplatnit se v dané firmě.

Firmy si účastí v projektu zase mohou vyzkoušet potenciálního zaměstnance v praxi, ověřit si mentorské schopnosti svých zaměstnanců a získat finanční kompenzaci vynaložených nákladů.

Zájemci se mohou obrátit na regionálního projektového manažera, který jim bezplatně poskytne veškeré informace, které s projektem souvisejí, a pomůže s případnou registrací do projektu.

Projekt je realizován Fondem dalšího vzdělávání, příspěvkovou organizací ministerstva práce a sociálních věcí a je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.