„Je to snad poprvé, kdy politici nehledí na svou politickou barvu a chtějí se podílet na vyřešení největšího problému současného podnikání. Každá velká společnost i nejmenší živnostník si díky tomuto projektu budou moci snadno a rychle ověřit všechny povinnosti, které se týkají právě jejich odvětví a jejich profese,“ poznamenal prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý během tiskové konference, na níž představil plánovaný systém novinářům.

PES podle Dlouhého umožní podnikatelům, aby si spravovali přes internet a na jednom místě přehled svých povinností vyplývajících ze zákonů a prováděcích vyhlášek.

„Větší zapojení elektronických řešení vidím jako velkou šanci pro snížení byrokracie. Státní správa na to není ještě stále dostatečně připravena. I tady vidím jako prioritu, abychom posunuli elektronizaci státní správy, a zde jsme připraveni spolupracovat se všemi iniciativami, které budou z IT sektoru přicházet,“ uvedl k projektu PES premiér a předseda ČSSD Bohuslav Sobotka.

Ušetří ročně miliardy

Podle odhadů Hospodářské komory systém ušetří nejméně 43 miliard Kč ročně, které dnes musí vydat na zpracování právních analýz a právní poradenství při zastupování před správními orgány a soudy ve sporech o výklad předpisů.

Pomůže také kontrolním a dozorovým orgánům orientovat se v právních předpisech, co mají kontrolovat a jménem státu vymáhat. PES bude navíc daňově uznatelným nákladem.

Časté změny zákonů, nařízení, vyhlášek a jejich nejednoznačný výklad v praxi vedou k tomu, že podnikatelé dnes i při dobré vůli nevědí, jaké povinnosti vůči státu musí plnit.

„Navíc praxe ukazuje, že zákony nezvládají jednoznačně vykládat už ani sami zákonodárci, soudy a státní dozorové orgány,“ připomíná Zdeněk Zajíček, který za projektem stojí a který je mimo jiné také tvůrcem CzechPointu nebo datových schránek.