Už jen jediná noc bez spánku podle vědců může vážně ovlivnit zaměstnancovo rozhodování a omezit jeho schopnost ovládat impulsy, takže se chová tak, jak by se za normálních okolností nechoval.

„Nežádoucí chování na pracovišti často pramení ze sobeckého nutkání, které není ovládané sebekontrolou,” uvedla vědkyně Laura Giurgeová.

Chování se zlepšuje nesnadno

Odborníci varují, že to může vést k „destruktivnímu cyklu”. Pracovníci bojující se spánkovou deprivací jsou tak podle výzkumu náchylnější ke krádežím nebo k netypicky hrubému chování vůči kolegům.

Pro pracovníky je navíc kvůli únavě složitější překonat pocit selhání a snažit se zlepšit své chování.