„Pro nadnárodní společnosti jsou převodní ceny aktuálně velkým tématem. Vzhledem k významu podniků se zahraničními vlastníky pro ekonomiky středoevropského regionu je dobrá informovanost v této záležitosti klíčová,“ uvedl David Procházka, vedoucí katedry finančního účetnictví a auditingu.

Propojení teorie a praxe

„Odborná konference spolupořádaná Fakultou financí a účetnictví VŠE poskytne účastníkům užitečné informace jak z praktického, tak teoretického pohledu na tuto problematiku. Věřím také, že propojení teorie a praxe ocení i naši studenti,“ dodal.

Problematika převodních neboli transferových cen spočívá v tom, že mnoho firem se zahraničním vlastníkem uměle snižuje při daňových optimalizacích svůj zisk, a tím i daňovou povinnost. Skutečný zisk se pak převádí v rámci nadnárodní sítě do zemí s nižší mírou zdanění.

Hrozba vysokého penále

„Jde v podstatě o nastavení cen používaných při transakcích mezi takzvanými spřízněnými subjekty, jako je například prodej zboží, služeb nebo licencí. Spřízněnost firem je nejčastější prostřednictvím vlastnictví podílu, může se jednat také o propojení díky stejným osobám ve vedení, a v neposlední řadě i o osoby blízké,“ vysvětlila Gabriela Hoppe z poradenské společnosti Grant Thornton.

Současné kontroly Finanční správy se zaměřují na to, aby spřízněné společnosti používaly ceny obvyklé na trhu a aby si chybným nastavením cen či ziskových marží nepřelévaly zisky do států s nižší sazbou zdanění. Pokud daňová kontrola špatné nastavení odhalí, hrozí firmám minimálně doměření daně z příjmu.

V případě špatného nastavení převodních cen se jednatelé českých poboček firem se zahraničním vlastníkem mimo jiné vystavují hrozbě vysokého penále.