„Novela zákona o spotřebitelském úvěru zavádí mimo jiné i speciální profesní zkoušky pro finanční poradce a zprostředkovatele úvěrů. Žadatelé o půjčku tak budou mít jistotu, že se dostanou do rukou jen vyškoleným odborníkům, kteří jim nabídnou kvalitní služby,“ připomíná Věra Slaninová, ředitelka úseku interní obchodní cesty finanční skupiny Wüstenrot.

Podle průzkumu využily služeb poradce v průběhu svého života dvě třetiny Čechů. Pětina respondentů spoléhá na služby zaměstnance jedné konkrétní instituce, třetina pak využívá poradce, kteří mají ve svém portfoliu produkty více finančních institucí.

Mladí volí internet

Polovina lidí (51,3 procenta) si nejčastěji sjednává finanční produkty tradičně v kamenných pobočkách bank, spořitelen či pojišťoven. Nejčastěji se jedná o dotázané ve věku nad 60 let (téměř 60 procent) a lidi se základním vzděláním (69,2 procenta).

Nejméně si pro finanční produkt do banky chodí vysokoškoláci (45,6 procenta), kteří raději volí internet.

Při výběru vede osobní doporučení

Více než polovina respondentů (56 procent) si vybrala finančního poradce na základě osobního doporučení svých známých. Mezi mladými preferují reference dokonce dva ze tří dotázaných, jako relevantní argument je vnímají také vysokoškolsky vzdělaní lidé.

Lidé si sdělují své zkušenosti, ať už negativní, nebo pozitivní. Osobní doporučení je tak jednou z nejlepších vizitek pro finančního poradce.