„Proti minulým ročníkům, kdy převládaly aplikace a softwarová řešení, se nám letos přihlásilo mnoho fyzických projektů, od zařízení na kontrolu zdravotního stavu po chytré žárovky nebo ekodomy, za což jsme velmi rádi,” prohlásil ředitel Centra podpory inovací VŠB-TUO Martin Duda.

Porota složená z odborníků z praxe

V lednu autory projektů čeká další hodnocení a možnost postoupit do druhého kola programu. Své projekty budou mít šanci následně prezentovat v únoru před porotou i investory. Nejlepší projekty získají ceny v hodnotě až 150 tisíc korun.

„Vybrat nyní ty nejlepší nebylo vůbec jednoduché. O postupu 16 projektů rozhodla čtyřčlenná porota složená z odborníků z praxe, kteří zároveň působí jako mentoři programu. Ze všech podaných přihlášek bylo 42 týmů studentských, v 15 případech se jednalo o již podnikající osoby nebo zaměstnance,” uvedla Halíková.

Kontrola zaměstnanců v reálném čase

Do programu Green Light se letos přihlásil například šestadvacetiletý absolvent oboru Informační a telekomunikační technologie na VŠB-TUO Martin Lonský.

Představil aplikaci, která dokáže poskytnout přehled o plnění úkolů ze strany zaměstnanců v reálném čase. Například manažeři tak mají okamžitý přehled o tom, na čem zaměstnanci právě pracují a jak jsou s úkoly daleko.

„Od Green Light očekáváme především zpětnou vazbu k našemu produktu nejen od mentorů, ale také od externích školitelů, kteří nám mohou poradit, jak projekt posunout dále,” vysvětlil účast v programu Lonský.

Green Light pořádá VŠB-TUO, ale zapojily se do něj i další univerzity v regionu.