Práce z domova je jedním z nejžádanějších benefitů, v současné době se o ní mluví zejména v souvislosti s velkou novelou zákoníku práce, která by měla vstoupit v platnost v dubnu příštího roku. [celá zpráva]

Hrazení nákladů a vybavení

Jedním ze sporných bodů, o kterém se diskutuje, je hrazení nákladů souvisejících s „prací konanou mimo pracoviště“.

Nedávná kompromisní dohoda určila, že tuto náhradu budou moci uplatňovat jenom ti lidé, kteří z domova pracují trvale.

Zaměstnanec v případě práce z domova nebude moci nárokovat práci přesčas či některé osobní překážky v práci.

Novela také upřesní podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci z domova a povinnost zaměstnavatele poskytnout zaměstnanci dostatečné pracovní vybavení.

Rovněž umožní zaměstnanci rozvrhovat svou pracovní dobu. Ten ale v případě práce z domova nebude moci nárokovat práci přesčas či některé osobní překážky v práci. Zaměstnanec bude mít také zákonně danou povinnost chránit firemní data.

Skloubení pracovního a soukromého života

„Současným trendem je poskytovat zaměstnancům benefity, které jim pomohou lépe skloubit pracovní a soukromý život. Podle našich zkušeností zejména mladší zaměstnanci volí zaměstnavatele i podle toho, zda na tento faktor bere ohled,“ podotýká k tomu ředitelka Profesie Zuzana Lincová.

Je mnoho profesí, které z domova vykonávat nelze.

Proto benefity typu home office nabízí stále více společností – například v IT segmentu je firmy nabízejí více než 60 procentům zaměstnanců.

Je však mnoho profesí, které zkrátka z domova vykonávat nelze, takže prostá statistická data v tomto případě nejsou tolik vypovídající.

Z výsledků ankety nicméně vyplývá, že 44 procent respondentů má možnost pracovat z domova, z toho 33 procent ji využívá, 11 procent jen občas. Home office by uvítalo dalších 49 procent dotázaných respondentů, přičemž u 11 procent z nich tento benefit vylučuje povaha jejich práce.

Pouhých sedm procent uvedlo, že možnost pracovat z domova nemají a ani je neláká.