Ze zjištění skandinávských vědců, uveřejněného v časopise Scandinavian Journal of Work, Environment and Health, vyplývá, že lidé pracující v tzv. open spacech si berou o 62 procent více volných dní z důvodu nemoci než ostatní.

Pro většinu zaměstnanců je soukromí důležité

Koncept otevřených prostor nemusí být žádoucí ani z hlediska dříve tolik vzývané efektivity práce. Podle studie výzkumné agentury Ipsos provedené na více než deseti tisícovkách pracovníků ve 14 zemích ztratí každý z nich v průměru 86 minut denně kvůli vnějšímu vyrušování.

Až 95 procent respondentů uvedlo, že je pro jejich práci soukromí důležité, ale jen 41 procent z nich ho může v práci využít, 31 procent pak musí na pracovišti soukromí vyhledávat, aby bylo schopno svou práci dokončit.

Vytváření menších skupin

Firmy proto začínají otevřené prostory narušovat nejrůznějšími bariérami, aby vytvořily menší a uzavřenější místa.

„Vybavení kanceláří musí v maximální míře respektovat potřeby pracovníků a současně vytvářet příjemné prostředí, kde se člověk cítí dobře. Jedině tak lze docílit vysoké efektivity práce a zároveň spokojenosti zaměstnanců,“ uvedl Ondřej Vazda z firmy Martex Office s tím, že současným trendem ve větších firmách je vytvářet hnízda či týmy o šesti až osmi místech, které jsou od ostatních oddělené zvukově i vizuálně.

Pro zaměstnance se tak vytváří přijatelnější prostor navozující pocit většího soukromí. Správně navržený a vybavený pracovní prostor navíc musí brát v úvahu všechny činnosti, které na pracovišti mohou běžně nastat – od samostatné práce, na kterou člověk potřebuje klid, přes práci v týmech, při které je potřeba komunikovat, až po jednání a zasedání s příspěvky účastníků.