„Ve studii Accenture Technologická vize 2016 jsme identifikovali pět technologických trendů, které jsou pro digitální úspěch zásadní. Úhelným kamenem letošní vize je idea ‚lidé především‘. Společnosti, které přijmou digitalizaci, by měly podpořit kontinuální vzdělávání svých pracovníků k získávání nových dovedností, aby z technologií získaly co nejvíce a mohly generovat lepší obchodní výsledky,“ připomíná Paul Dougherty, technický ředitel společnosti Accenture.

Digitální kulturní šok

V doprovodném průzkumu mezi více než třemi tisícovkami obchodních a IT výkonných pracovníků po celém světě společnost Accenture zjistila, že 33 procent globální ekonomiky už je ovlivněno digitalizací. Navíc 86 procent dotázaných předpokládá, že se postup technologických změn v průběhu následujících tří let zvýší rychlým nebo nečekaným způsobem.

Zpráva společnosti Accenture připomíná, že firmy jsou často zaskočeny rychlým postupem technologických změn a zažívají „digitální kulturní šok“. „Společnosti však mohou zvolit přístup ‚lidé především‘, který jim umožní vytvářet nové obchodní modely, jež digitální změny využijí,“ zdůraznil Paul Dougherty.