Experiment, kterého se zúčastnilo 95 lidí ve věku mezi 19 a 56 lety, odhalil vzájemnou souvislost mezi úrovní produktivity práce a vzdáleností jedince od jeho chytrého telefonu.

V situaci, kdy byl účastníkům experimentu telefon zcela odebrán, se jejich výkonnost zvýšila o 26 procent.

Negativní vliv digitálních zařízení na soustředěnost ilustrovala společnost i příkladem psaní poznámek během schůzky. Jejich záznam do počítače snižuje úroveň chápání toho, co se na schůzce skutečně děje.

Vědci vyzvali účastníky, aby test koncentrace podstoupili za čtyř odlišných podmínek: se svými telefony v kapse, na stole, zavřenými v zásuvce a zcela mimo místnost.

Výsledky hovoří samy za sebe – nejnižší výkonnost byla naměřena v případě, kdy telefon zůstal na stole, přičemž s narůstající vzdáleností telefonu od jeho majitele se zvyšovala.

Narušují soustředěnost

„Předchozí studie prokázaly, že odloučení od mobilního telefonu může mít na jednu stranu negativní emocionální efekt, jako například zvýšenou úzkost. Na druhou stranu, máme-li jej po ruce, může působit rušivě,“ vysvětluje Jens Binder z univerzity v Nottinghamu.

Výsledky uvedeného výzkumu souvisejí se závěry dříve provedeného zkoumání nazvaného „Digitální amnézie v práci“, v němž se Kaspersky Lab zabývala negativním vlivem digitálních zařízení na soustředěnost.

Tento fakt společnost ilustrovala mimo jiné příkladem psaní poznámek během schůzky, kdy jejich záznam do počítače snižuje úroveň chápání toho, co se na schůzce skutečně děje.

Vyhradit čas bez telefonů

Ačkoli zákaz digitálních zařízení na pracovištích není podle odborníků realistický, mohou současná zjištění společně s výzkumem „Digitální amnézie v práci“ poskytnout podnikům vodítko, jak zlepšit produktivitu.

„Produktivitu zaměstnanců můžeme zvýšit například tím, že vyhradíme určitý čas bez smartphonů. Takovým opatřením může být během běžného pracovního dne zavedení stejných pravidel, jaká bývají na poradách – tedy žádné mobily, žádné počítače,“ zdůrazňuje Jan Sekera, regionální manažer Kaspersky Lab pro střední a východní Evropu.