„Očekáváme, že si o autentizační údaje požádají v tuto chvíli předně podnikatelé, kterých se bude týkat první vlna EET od letošního 1. prosince, mluvíme zhruba o 50 tisících podnikatelů. Další vlny pak budou postupně následovat,“ vysvětluje Petra Petlachová, tisková mluvčí Generálního finančního ředitelství.

Nejprve stravování a ubytování

Následující tři fáze proběhnou v březnu 2017, v březnu 2018 a v červnu 2018. V první fázi se nová povinnost dotkne podnikatelů z oblasti stravovacích a ubytovacích služeb.

„O autentizační údaje, což je první krok, může požádat podnikatel nebo jeho zplnomocněný zástupce pouze dvěma způsoby. Buď elektronicky na portálu správce daně pomocí přihlašovacích údajů do datové schránky. V takovém případě mu budou autentizační údaje zaslány do této datové schránky. Nebo si může údaje vyzvednout osobně na libovolném finančním úřadě,“ popsala Blanka Štarmanová, daňová poradkyně společnosti TaxVision a portálu eDane.

Vygenerování certifikátu

Následně si podnikatel musí vyzvednout certifikát. Zatím tak učinilo jen kolem sedmi stovek lidí, jak informovala Petlachová. „Certifikát si podnikatel vygeneruje ve webové aplikaci Elektronické evidence tržeb sám, a to po získání autentizačních údajů,“ objasnila.

V dané aplikaci je před zahájením evidence nutné vyplnit údaje o všech provozovnách, z nichž plynou evidované tržby. Poté podnikatel získá digitální certifikát. „Ten je nutné nainstalovat do pokladního zařízení, jehož prostřednictvím bude podnikatel evidovat tržby. Funkčnost elektronické pokladny s nainstalovaným certifikátem si podnikatelé budou moci otestovat měsíc před samotným spuštěním elektronické evidence tržeb, tedy od 1. listopadu,“ doplnila Štarmanová.

Kontroly nápadně vyšších tržeb

Řada podnikatelů má obavy z toho, že na sebe po zavedení EET upozorní finanční správu tím, že vykáže oproti předchozím rokům nápadně vyšší tržby.

„Jistý skok může nastat z objektivních důvodů, například změna provozní doby, úprava provozovny, rozšíření služeb a podobně. Extrémní výkyvy ve vykázaných tržbách ale mohou být jedním z faktorů, na jejichž základě se správce daně na podnikatele zaměří detailněji,“ varovala Štarmanová.

Po samotném spuštění EET by se podnikatelé měli připravit na vlnu kontrol. Kontrolovat se bude nejen vystavování účtenek, ale i práce s terminálem. V případě, že kontroloři objeví nějaký nedostatek, hrozí podnikateli pokuta ve výši až půl miliónu korun nebo o svou provozovnu může dokonce přijít.