Na začátku školního roku se tradičně zvedá zájem matek na rodičovské dovolené o zkrácené pracovní úvazky. Čeští zaměstnavatelé obecně však tomuto pracovnímu uspořádání příliš nepřejí.

Na evropském žebříčku počtu zkrácených úvazků jsou české ženy šesté od konce. Ve věku 15–64 let u nás pracuje na kratší úvazek necelých 10 procent žen.

Muži jsou na tom ještě hůř. Úpravy úvazku se týkají jen 2,5 procenta pracujících a na evropském žebříčku zaujímají předposlední místo.

Jsme na chvostu EU

V rámci EU přitom byla v roce 2014 na zkrácený úvazek zaměstnána téměř třetina (32,2 procent) všech pracujících žen. V řadě zemí je to zcela běžný způsob zaměstnání.

V RakouskuNěmecku se podíl žen na kratší úvazek přibližuje dokonce polovině všech pracujících žen (přes 46 procent).

Ve Spojeném království je to 41 procent. V Nizozemsku pak podíl žen pracujících na kratší úvazek jednoznačně dominuje nad počtem žen pracujících na plnou pracovní dobu – činí 77 procent z celkové ženské zaměstnanosti.

Mezi muži pracuje v rámci osmadvacítky na kratší úvazek v průměru každý jedenáctý muž, v Nizozemsku je to však každý čtvrtý.

Odmítnutí se bude zdůvodňovat

Nízký podíl zkrácených úvazků v ČR si uvědomuje i ministerstvo práce a sociálních věcí a chce jej řešit novelou zákona o zaměstnanosti, která už úspěšně prošla jednáním vlády. Návrh podle Jiřího Vaňka z tiskového odboru MPSV podporuje právo zaměstnanců a zaměstnankyň pečujících o malé děti na změnu úvazku nebo rozvrhu pracovní doby s tím, že je nově požadováno, aby zaměstnavatel případné zamítnutí písemně zdůvodnil.

„Úpravy se týkají také práce mimo pracovní poměr, kde bude nově garance odpočinku a ochrany odměny z dohody. Rovněž změna druhu práce je vázána na souhlas zaměstnance,“ upozorňuje Vaněk.

Podle něj by měla být posílena flexibilita pracovního poměru změnou úpravy výkonu práce mimo pracoviště, takzvaný homeworking či teleworking. Je však otázka, do jaké míry to povzbudí firmy k zaměstnávání na kratší úvazky, aby se ČR vymanila z dolní části grafu Eurostatu.

Větší zaměstnavatelé problém nemají

Přední zaměstnavatelé v Česku ve většině zkrácené úvazky běžně poskytují. Pro firmy je zejména důležité udržet si matky na mateřské. Neztrácejí tak kontinuitu ve své odbornosti a udržují kontakt s vývojem i kolektivem.

Například banka ČSOB založila v rámci společnosti Program pro maminky a tatínky, který pomáhá už pátým rokem rodičům na mateřské a rodičovské dovolené integrovat se v rámci firmy.

Pravděpodobně nejvíce zkrácených úvazků na českém pracovním trhu v současnosti nabízí McDonald’s.

„Máme se zkrácenými úvazky dlouholeté zkušenosti, v současnosti jsme schopni zaměstnat i stovky rodičů na mateřské či rodičovské dovolené. Běžně kombinujeme pracovní dobu rodičům tak, aby se mohli svým dětem věnovat. Dokonce jsme se setkali i s případem, kdy matka a otec se u dětí doma střídali a chodili do práce na protisměny,“ říká Lucie Dostálová, HR ředitelka McDonald’s pro Česko a Slovensko.

Některé matky se vracejí opakovaně

Podle spolumajitelky portálu Letuška.cz Šárky Litvinové jsou matky na mateřské nedílnou součástí její firmy.

„Některá děvčata pracují z domova již v pořadí s druhým i třetím potomkem. Několik se jich do práce zapojuje z domova krátce po narození dítěte na několik hodin. Po návratu z mateřské se jim snažíme vycházet vstříc a poskytujeme zkrácené úvazky zejména tam, kde je snaha a motivace se do pracovního procesu znovu zařadit,“ zdůrazňuje Litvinová.

Podle ní by však zaměstnavatele motivovaly k většímu nabízení zkrácených úvazků matkám daňové úlevy od státu.

Daňové úlevy se nechystají

V zákoně o daních z příjmů není v současné době obsaženo žádné zvýhodnění firem, které zaměstnávají na zkrácené úvazky matky či otce na rodičovské dovolené.

„Ministerstvo financí zavedení podpory obdobného typu neplánuje, a to z důvodu zachování daňové neutrality,“ vysvětluje Jakub Vintrlík z oddělení vnějších vztahů ministerstva.

Podle jeho vyjádření není narušení daňové neutrality jen doktrinální otázkou, ale vedlo by k několika praktickým problémům, zejména ke zvýšení administrativní zátěže zaměstnavatelů, správců daně i zaměstnanců. Někteří zaměstnavatelé by pak navíc mohli začít preferovat jednu skupinu osob na úkor jiné skupiny s částečným úvazkem.