I když jsou jejich šance na získání místa velké, nezaměstnanost je u čerstvých absolventů proti celostátnímu průměru dvojnásobná.

„Studenti by měli už v době studia uvažovat o tom, co reálně zvýší jejich šance na budoucí uplatnění. Ideální je situace, kdy budoucí absolventi najdou svého zaměstnavatele již během studia a formou brigády nebo částečného úvazku si práci v dané firmě vyzkoušejí. Poznají tak reálné pracovní prostředí, provoz firmy a nemají pak nereálné představy,” upozorňuje Šárka Vránová, personální ředitelka poradenské společnosti Accenture v ČR.

Je třeba mít praxi

„Firmy tyto absolventy velmi ochotně přijímají, protože jde o perspektivní mladé pracovníky, kteří už dobře znají prostředí firmy a jsou téměř okamžitě schopni plnohodnotně se zapojit,“ pokračuje personalistka.

Že firmy mají o aktivní absolventy zájem, potvrdil i průzkum Národního ústavu pro vzdělávání, z něhož vyplynulo, že až 90 procent firem je více nakloněno zaměstnat čerstvého absolventa, pokud má již za sebou určitou pracovní zkušenost.

Naopak to, že absolventi ve svém životopisu nemohou uvést žádnou relevantní praxi, je v očích personalistů poměrně diskredituje.