Současnou neutěšenou situaci ve školství způsobuje souběh několika faktorů: demografický vývoj, díky němuž v současnosti naplňují kapacitu základních škol silné populační ročníky, absolutní úbytek učitelů, kdy velká část absolventů pedagogických fakult odchází do jiných oborů, a velké množství neaprobovaných učitelů, které školy zaměstnávají kvůli nedostatku lidí s patřičnou kvalifikací.

Kromě učitelů ale chybějí i nepedagogičtí pracovníci, které odrazuje především nízké platové ohodnocení.

V oborech, jako jsou pedagogičtí asistenti, vychovatelé, školníci nebo kuchaři ve školních jídelnách se průměrné platy pohybují podle údajů serveru Platy.cz pod hranicí 15 000 Kč.

Nejnižší platy na základních školách

„V situaci, kdy roste ekonomika, by se mělo investovat do zlepšení veřejných služeb a vedle zdravotnictví to u nás opravdu potřebuje i školství. V loňském roce prudce vzrostla nabídka učitelských míst, a to o 55 procent, v letošním roce je zatím o něco nižší, ale menší je i zájem ze strany uchazečů o práci,“ připomíná ředitelka pracovního portálu Profesia.cz Zuzana Lincová.

Jak to v současné době vypadá s platy ve školství? Podle serveru Platy.cz je ohodnocení učitelů v průměru o čtvrtinu až třetinu nižší v porovnání s průměrem dosahovaným jinými vysokoškolsky vzdělanými pracovníky.

Průměrný plat učitele na základní škole je před avizovaným zářijovým zvýšením 23 376 Kč. Středoškolští učitelé si podle zmíněného serveru vydělají o necelých šest procent více a vysokoškolští o 15 procent více než učitelé základních škol.

Z pohledu regionů je největší nedostatek učitelů i nepedagogických pracovníků ve Středočeském kraji, následují kraje Ústecký a Moravskoslezský. Největší problémy pociťují základní školy, které se v současné době kvůli nástupu silných populačních ročníků 2005–2008 nepotýkají jen s nedostatkem učitelů, ale i s nízkými kapacitami tříd.

Odborným školám chybějí odborníci

Lépe na tom ale nejsou ani školy vyšších stupňů, zvláště technicky zaměřené. Ty trápí zejména nedostatek učitelů specializovaných a odborných předmětů – generace zkušených „fachmanů“ se dostává do důchodového věku a nové kvalitní učitele se nedaří získat zejména proto, že výrobní podniky platí zručným technikům až trojnásobek toho, co jim mohou nabídnout ředitelé škol.

Problémy má i okolní Evropa

Problémy s nedostatkem pedagogů neřešíme jen u nás – má je většina „vyspělé“ Evropy. Inspirací pro ČR může být to, co ke zlepšení situace ve školství podnikají tam.

„Kromě kampaní zaměřených na zvýšení atraktivity studia pedagogických oborů jde zejména o podporu spolupráce škol vyššího stupně s firmami. Ty jsou ochotné investovat do jejich vybavení, ale také uvolnit pro výuku odborníky tak, aby školy vychovávaly absolventy lépe připravené pro fungování v moderním technickém prostředí,“ uzavírá Zuzana Lincová.