Podle indexu trhu práce společnosti Manpower hlásí zaměstnavatelé i nadále pokračování růstu náborových aktivit.

Pokles nezaměstnanosti potvrzují i data ministerstva práce a sociálních věcí. V lednu letošního roku u nás bylo evidováno 467 403 nezaměstnaných, o půl roku později číslo pokleslo na 394 789 lidí.

Je dobré dát zaměstnavateli vědět, proč o práci v jeho firmě stojíte.Jan Procházka, Freeport Fashion Outlet

Získat práci – v současné příznivé situaci, kdy nezaměstnanost v České republice klesá, a firmy stále nabírají nové zaměstnance – by se mohlo zdát „hračkou“. Není to ale úplně pravda. Ačkoli poptávka po pracovní síle je skutečně velká, neměli by kandidáti na volná místa podceňovat svou přípravu na pohovor, ale také psaní životopisu, který je jejich vizitkou při prvotním oslovení firem.

Přehledně a srozumitelně

„Každému uchazeči bych doporučil, aby svůj životopis (CV) poslal společně s průvodním dopisem. Může to znít překvapivě jednoduše, ale na prvním místě je dobré dát zaměstnavateli vědět, proč o práci v jeho firmě stojíte,“ vysvětluje funkci průvodního dopisu Jan Procházka, ředitel centra s módním oblečením Freeport Fashion Outlet.

Při psaní životopisu by měl jeho autor především myslet na přehlednost, srozumitelnost a stručnost s přihlédnutím ke svým nejdůležitějším pracovním zkušenostem. Personalistovi totiž většinou stačí rychlý pohled do CV, aby se rozhodl, zda dotyčného pozvat na pohovor.

„Délka životopisu velice závisí na délce vaší praxe. Obecně ale platí, že méně je více a i při delší praxi je optimální rozsah CV do dvou stran,“ připomíná Renata Krulichová, specialistka lidských zdrojů (HR) ve společnosti ČSOB, a dodává, že v životopise by se nikdy neměla objevit nepravdivá informace, kterou si uchazeč o práci nebude umět později obhájit.

Plošné rozesílání nebudí důvěru

V současnosti jsou velmi populární CV v euroformátu, který vybízí k tomu, aby tam člověk uvedl mnoho podrobností o svých studijních i pracovních zkušenostech.

„To může pomoci, pokud se jedná o velmi technickou a specifickou pozici, ovšem obecně tím člověk vyčerpá veškeré ‚náboje‘ a připraví se o možnost zaujmout ještě při pohovoru,“ vysvětluje Linda Šefčíková, HR manažerka McDonalds.

Personalisté se shodují na tom, že největším nešvarem je plošné rozesílání životopisu, a doporučují vždy ho upravit s ohledem na danou pracovní pozici. Obdobně je to i s motivačním dopisem, vždy je dobré uzpůsobit ho konkrétní firmě. Snad každý personalista už někdy otevřel dopis původně určený jiné společnosti, a to pak uchazeči body rozhodně nepřidá.

Ukažte zájem

Při pohovoru je pro každého adepta na nové zaměstnání důležitá správná příprava. „Pokud člověk o práci ve firmě opravdu stojí, měl by na pohovoru svůj zájem projevit. Třeba už jen tím, že se zaměstnavatele zeptá na obsah své budoucí pracovní náplně nebo na to, jak to ve firmě chodí,“ připomíná Jan Procházka.

Podle Renaty Krulichové uchazeči často ani nevědí, na jakou pozici se hlásí a proč by ji chtěli vykonávat. „To vnímám jako největší problém. Je dobré dát personalistovi najevo, že člověk přemýšlel o tom, proč chce dělat právě tuto práci,“ zdůrazňuje.

Seznamte se s činností firmy

Další častou chybou, které se uchazeči na pohovorech dopouštějí, je neznalost elementárních informací o činnosti firmy. Výjimkou nejsou případy, kdy se na pohovoru ukáže, že žadatel si není jistý, čím se vlastně společnost zabývá.

„Každý by měl před pohovorem věnovat alespoň trochu času získání informací o společnosti, do níž se hlásí. Není třeba učit se nazpaměť její historii, ale uchazeč by měl umět odpovědět na otázku, jaké služby nebo produkty daná firma nabízí,“ zdůrazňuje Ingrid Janáčová, specialistka náboru z řetězce s elektronikou a domácími spotřebiči Expert Elektro.

Pokud nedorazíte, omluvte se

Často se také stává, že se kandidát na pohovor nedostaví a ani se neomluví, nebo se omluví jen pár minut předem, doslova na poslední chvíli.

Uspět pak s žádostí o nový termín pohovoru je prakticky nemožné. „Komukoli se může stát, že se dostane do časového presu a zkrátka nestíhá. Téměř všechno se dá pochopit, ale jen při dostatečném vysvětlení a včasné omluvě,“ uzavírá Linda Šefčíková.