Cílem tohoto nástroje aktivní politiky zaměstnanosti je umožnit především dlouhodobě nezaměstnaným uchazečům a klientům se základním vzděláním, aby si osvojili nebo oživili pracovní návyky. Tím pádem mohou zvýšit své šance na získání zaměstnání.

Běžná délka VPP je rok

Jedná se o pozice v oblasti méně kvalifikovaných a pomocných prací, není důležitá vysoká kvalifikace či výborný zdravotní stav.

Za standardní délku trvání VPP považuje ÚP ČR 12 měsíců. Ve výjimečných případech lze uzavírat pracovní poměr na VPP i na 24 měsíců. Zde jde zejména o uchazeče o zaměstnání s nemožností jejich pracovního uplatnění na otevřeném trhu práce, kteří v rámci VPP vykonávají práci asistentů prevence kriminality a koordinátorů VPP.

„V případě, že úřad práce uzavře dohodu o VPP se zaměstnavatelem na dobu kratší než 12 měsíců, je důvodem především přechod mezi rozpočtovými obdobími, kdy daná krajská pobočka ÚP ČR nemusí mít v rozpočtu reálně disponibilní zdroje na pokrytí celého období trvání dané dohody o VPP v délce 12 měsíců,“ vysvětluje generální ředitelka ÚP ČR Kateřina Sadílková s tím, že daná situace se řeší příslibem prodloužení, které se realizuje uzavřením dodatku k již uzavřené dohodě.

Opakovaná podpora stejné osoby je výjimečná

Zřídka může ÚP ČR podpořit stejného klienta opětovně, a to v případě, že se jedná o osobu se zdravotním postižením, uchazeče do 30 nebo naopak nad 50 let či rodiče, který pečuje o dítě do 15 let. Případně musí jít o uchazeče, kterému hrozí sociální vyloučení, pokud se opakovaně prokáže, že trvá nemožnost jeho pracovního uplatnění na volném trhu práce.

Není tedy nutné, aby byl v evidenci ÚP ČR minimálně tři měsíce. Vždy je ale třeba každý takový případ posoudit individuálně.

Přijmout na VPP uchazeče z jiného kraje či okresu je možné. „Příspěvek jde takzvaně za klientem, což znamená, že je třeba, aby se zaměstnavatel obrátil na příslušné kontaktní pracoviště ÚP ČR, na kterém je uchazeč evidován, a požádal o příspěvek na veřejně prospěšné práce,“ doplňuje Sadílková.

Počet uchazečů roste

Měsíční výše příspěvku v rámci VPP činí 14 tisíc korun. Tato částka pokryje náklady související s minimální mzdou. Na koordinátora veřejně prospěšných prací a na asistenta prevence kriminality přispívá ÚP ČR 15 tisíc korun.

Během sedmi měsíců letošního roku se podařilo úřadu umístit na VPP celkem 19 149 lidí. V meziročním srovnání počet umístěných uchazečů na tyto pozice roste.

Zatímco v roce 2014 jich bylo necelých 23 tisíc, loni jejich počet přesáhl 35 tisíc osob. Jen v loňském roce poskytl ÚP ČR na VPP více než 2,7 miliardy korun.

Veřejně prospěšné práce zaměstnavatelé nejčastěji využívají při úklidu a údržbě veřejných prostranství a zeleně, pomocných pracích při opravách veřejného majetku, v lesnictví, v charitě, sociálních službách, v rámci zaměstnávání osobních asistentů ve školství či dohledové služby, asistentů prevence kriminality, předáků nebo k zajištění dalších veřejně prospěšných činností.