Národní soustava povolání je státem garantovaný katalog pracovních pozic, který monitoruje požadavky zaměstnavatelů na výkon jednotlivých povolání od kompetenčních a kvalifikačních až po zdravotní.

U každé profese NSP navíc definuje „měkké“ kompetence, odborné znalosti a také obecné dovednosti, k nimž patří např. právě počítačová způsobilost. Ta je popsána stejně jako jiné obecné dovednosti.

Tři úrovně počítačové způsobilosti

Základní úroveň počítačových dovedností, tzn. ovládání základních funkcí počítače a jednoduchých programů typu pokladna, příjem zboží na sklad apod., je vyžadována u 15 % povolání.

Druhou úroveň, zahrnující běžné ovládání kancelářských programů, zejména práci s texty, tabulkami, elektronickou poštou, internet či manipulaci se soubory, vyžaduje již 32 % povolání.

Nejvyšší úroveň, což je pokročilejší ovládání počítače, jako práce s databázemi, převod mezi kancelářskými aplikacemi, využívání funkcí jednotlivých aplikací (vzorce, grafická animace), je pak podle zaměstnavatelů potřebná u 37 % povolání.

Požadavky na jednotlivá povolání vzešly z řad zaměstnavatelů, vzdělavatelů a dalších odborníků z trhu práce. Správcem NSP (dostupné na www.nsp.cz) je ministerstvo práce a sociálních věcí, administrátorem pak Fond dalšího vzdělávání.