Bouchání do stolu, kopání do židlí, shazování počítačů a prásknutí dveřmi jsou téměř na denním pořádku na všech kontaktních pracovištích úřadu práce.

V uplynulém roce evidoval ÚP ČR celkem 397 napadení svých zaměstnanců ze strany klientů. Ve 13 případech došlo k poškození majetku a ve 14 se jednalo o napadení fyzické.

Jen během 1. čtvrtletí letošního roku evidoval úřad 65 incidentů, z toho ve čtyřech případech byl útočník pod vlivem alkoholu, ve dvou pak pod vlivem drog. Měsíčně hlásí zaměstnanci úřadu v průměru 35 útoků.

Úředníci to řeší odchodem

V loňském roce docházelo nejčastěji k incidentům v Moravskoslezském (209), Středočeském (46), Jihomoravském (34) a Ústeckém kraji (19). V letošních prvních třech měsících se terči útoku stávali hlavně zaměstnanci ÚP ČR na severu Moravy (16), na Ústecku (14) a ve středních Čechách (11).

„Výsledkem je mnohdy zbytečný odchod kvalifikovaných zaměstnanců ÚP ČR, kteří už nechtějí, a ani nemohou, snášet trvalé napětí a stres na pracovišti. A právě v souvislosti s rostoucím počtem útoků, a to i těch fyzických, přijímáme postupně další bezpečnostní opatření, která mají doplnit ta dosavadní a ještě zvýšit ochranu našich úředníků i ostatních klientů,“ shrnuje generální ředitelka ÚP ČR Kateřina Sadílková.

Výjimkou nejsou výhrůžky zbitím, fyzickou likvidací, ztrátou zaměstnání, podáním trestního oznámení či nařčení z rasismu a šikany.

Momentálně používá ÚP ČR v rámci svých možností několik opatření – vyšší počet pracovníků v kancelářích, přepážková skla, navzájem propojené místnosti, SOS tlačítka, bezpečnostní kamery, ostrahu nebo pravidelné návštěvy městské a státní policie.

Zaměstnanci ÚP ČR procházejí školeními, aby věděli, jak jednat s klienty v krizové situaci. Nově by tato opatření měly doplnit ještě prosklené dveře, které umožní ostraze během úředních hodin diskrétně sledovat průběh jednání v kancelářích nebo vytvoření klientských zón.

Nejčastější jsou výhrůžky a nadávky

Největší část incidentů tvoří verbální útoky. Útočníci častují zaměstnance ÚP ČR výrazy, které se nedají publikovat. Výjimkou nejsou výhrůžky zbitím, fyzickou likvidací, ztrátou zaměstnání, podáním trestního oznámení či nařčení z rasismu a šikany.

Padají vyjádření typu: „Rakovinu ať máš v hubě!“, „Počkám si na tebe a rozkopu ti držku!“, „Tak nežer a něco dělej!“.

A objevují se i výhrůžky anonymní. V tomto ohledu je cílem zejména podlomení psychiky zaměstnance. Klient mu oznámí, že ví, kde úředník bydlí, kam chodí jeho děti do školy, že ho sleduje. Do této skupiny spadají i hrozby uložení bomby.

Zdrojem agresivity je spor o dávky

Mezi hlavní důvody, které vedou k napadání zaměstnanců ÚP ČR, patří nespokojenost s výplatním termínem, rychlostí zpracování žádosti a následné výplaty dávek, s jejich výší či nevyplacením v hotovosti, nepřiznáním dávky či podpory v nezaměstnanosti, vyřazením z evidence uchazečů o zaměstnání nebo neochota doložit podklady nutné pro správní řízení.

Velkou roli hrají v tomto ohledu také exekuce. Čím dál více se na zhoršující situaci podepisují též alkohol a drogy. Nejčastějšími terči slovního a fyzického napadání ze strany klientů jsou pracovníci hmotné nouze. Dochází k nim ale i v oblasti zaměstnanosti a státní sociální podpory. V drtivé většině (99 procent) působí na těchto postech ženy.

Slušní se bojí na úřad chodit

„Naši lidé chtějí svoji práci dělat dobře, ale v atmosféře agresivity, vyhrožování a fyzických útoků to opravdu není jednoduché. Navíc je třeba si uvědomit, že agresivní klienti neohrožují pouze úředníky, ale také další návštěvníky – mnohdy jsou to staří a nemocní lidé, rodiče s malými dětmi, lidé, kteří se dostali do krizové situace, a po takovém zážitku mají strach na úřad přijít,“ zdůrazňuje ředitelka Krajské pobočky ÚP ČR ve Zlíně Miriam Majdyšová.

Zároveň připomíná, že úředníci ÚP ČR musí při posuzování žádostí o přiznání dávek postupovat podle zákona a agresivní chování některých klientů to nezmění.

„Lidé, kteří úředníka napadnou, by si měli uvědomit, že jim může hrozit i vězení,“ upozorňuje ředitelka Krajské pobočky ÚP ČR v Ostravě Yvona Jungová.