„Mladé lidi motivujeme k tomu, aby se již teď, kdy jsou v dětském domově, zajímali o to, o co se budou muset později sami postarat. Většina z nich nemá připravený životopis k pracovnímu pohovoru a často nemá ani představu, jak široká škála pracovních pozic na současném trhu práce existuje,“ konstatovala Linda Hurdová, ředitelka organizace Nadání a dovednosti.

Velmi ohrožená skupina na trhu

„Bydlení a zaměstnání začnou řešit na poslední chvíli a obracejí se na nás. Sice dostanou kontakt na pracovníky sociálky, kde dostanou do začátku částku kolem deseti tisíc a vybavení do domácnosti, ale to opravdu nestačí,“ doplnila Hurdová.

Mladí z dětských domovů a pěstounských rodin, kteří se zapojili do projektů Nadání a dovednosti, prošli kariérním poradenstvím, workshopy, exkurzemi do firem a organizací, stínováním vybrané profese a simulací reálných pracovních pohovorů a semináři o možnostech získání kvalitního vzdělání.

Dívky z dětského domova Melč při individuálním kariérním poradenství v rámci projektu Roz(h)led.

Dívky z dětského domova Melč při individuálním kariérním poradenství v rámci projektu Roz(h)led

FOTO: Nadání a dovednosti

Tito lidé, kteří se ocitnou na prahu samostatného života, patří na trhu práce k nejohroženějším skupinám.

Co mám dělat na úřadě?

V rámci projektů proběhlo v 10 dětských domovech dotazníkové šetření. Zapojilo se do něj 113 lidí, kteří by se už měli připravovat na okamžik, kdy se začnou o sebe starat sami. Více než 82 procent z nich se obává hledání bydlení a s tím spojených záležitostí.

Necelých 73 procent se bojí, že nenajde zaměstnání, 76 procent finančních problémů a 66 procent do dotazníku uvedlo, že vůbec neví, zda se naučí samostatnému životu.

„Nikdy jsem nebyl na žádném úřadu, nevím, co a kde mám vyřídit, a vlastně neumím s úředníky mluvit,“ uvedly dvě desítky dotázaných.

Nejvíce z nich chce pracovat na pozici, kde jim postačí výuční list, většina v gastronomii. Chlapci chtějí být také zedníky, truhláři nebo automechaniky, děvčata kadeřnicemi. Očekávají, že budou průměrně vydělávat 17 300 korun.