Jen za letošní leden evidoval úřad práce 5680 volných pracovních míst na pozici řidičů nákladních automobilů, autobusů a tramvají, přičemž uchazečů bylo jen 6429. Pro srovnání: volných míst v oblasti maloobchodního a velkoobchodního prodeje evidoval úřad 3029 a uchazečů bylo nepředstavitelných 33 510.

Zaměstnavatelům nezbude nic jiného než hledat uchazeče, kteří mají o danou práci zájem, a ty si vychovávat Jiří Šindler, Bohemia Cargo

Důvodů nedostatku může být hned několik. „Nezájem klientů o pozici řidiče autobusů a tramvají plyne z velké odpovědnosti za cestující, u kamiónové dopravy pak hraje roli velká časová náročnost. Navíc u obou variant profese funguje směnný provoz a ne každý je schopen ho, s ohledem na zdravotní stav, zvládnout. Překážkou může být i neochota uchazečů dojíždět za prací,“ míní Kateřina Beránková, tisková mluvčí Úřadu práce ČR.

Některé profese už netáhnou

Logistická firma Bohemia Cargo vnímá situaci tak, že práce tohoto typu se přežila. Profese řidiče kamiónu už není prestižním zaměstnáním, jako tomu bylo před padesáti lety.

„Stejný problém už nějaký čas prožívají i další řemesla, dlouhodobě je například nedostatek kovoobráběčů, ale i jiných profesí. Některé práce dnes už zkrátka mladí lidé dělat nechtějí. Rovněž se zpřístupnilo vzdělání, takže stoupá počet lidí se středoškolským a vysokoškolským vzděláním. Když má někdo vysokou školu, těžko půjde dělat řidiče kamiónu,“ říká Jiří Šindler, obchodní ředitel Bohemia Cargo.

Po studiu do fronty na práci

Paradoxem je, že ačkoliv mladí lidé studují, aby měli lepší výchozí pozici, snazší pracovní uplatnění a nadprůměrný příjem, tak po absolvování školy zamíří místo do „teplého“ místa do fronty nezaměstnaných. V lednu 2016 se absolventi škol všech stupňů vzdělání podíleli na celkové nezaměstnanosti 4,5 %, šlo tedy o 21 075 mladých lidí.

Většina firem přistupuje k problému nedostatkových profesí aktivně a snaží se o nastavení různých bonusů a zvyšování kvalifikace lidí na vlastní náklady, zajištění ubytování pro zaměstnance apod.

Vedle odborných i osobní kvality

„Řidiči u nás jezdí s nejnovějšími auty, která jsou v bezvadném stavu, a pouze v pracovní dny. Pokud jezdí úsporně s nízkou spotřebou, tak si k velmi slušné mzdě mohou připočítat i prémie. Jsem přesvědčen, že zaměstnávám v současné době jedny z nejlepších řidičů, které lze v Jihomoravském kraji najít. Musím ale přiznat, že jejich nábor byl velmi obtížný a že žadatelé o pozici firemního řidiče museli prokázat nejen profesní, ale i osobní kvality,“ říká Roman Blanář z rodinné firmy Blanář nábytek, zabývající se výrobou postelí.

Zkušenost firmy z dob, kdy využívala služeb externích dopravců, ukázala, že řidiči postrádali vlastnosti jako pečlivost, dochvilnost, sounáležitost a snahu o firemní úspory, proto se společnost rozhodla jít cestou vlastní dopravní flotily, aby mohla nežádoucí stav změnit.

Nejde jen o peníze

Vše nasvědčuje tomu, že uvedený problém není až tak spojený s výší platu, benefity a podobnými výhodami. „Zaměstnavatelům nezbude nic jiného než hledat uchazeče, kteří mají o danou práci zájem, a ty si vychovávat. Investovat do nich, povětšině bez záruky návratnosti. Stát s tím zřejmě nehodlá dělat nic. Konečné řešení přinese asi až technický pokrok, kdy se vozidlo obejde bez řidiče nebo bude jeden řidič obsluhovat více kamiónů,“ uzavírá úvahy o nedostatkové profesi řidiče Jiří Šindler z Bohemia Cargo.