Ústecký kraj má menší zastoupení uplatnitelnosti specialistů hlavně v obchodní sféře, veřejné správě a ve vědě a technice. Toho si je Univerzita J. E. Purkyně (UJEP) vědoma, a proto tři její fakulty, kterých se toto nejvíce týká - výrobních technologií a managementu, přírodovědecká a sociálně ekonomická - pořádají každoročně akce s názvem Den kariéry.

Zájem firem stoupá

Zájem firem z Ústeckého kraje o podobné akce razantně stoupá. Je to pro ně výborná příležitost si již během studia najít a „vychovat“ šikovné studenty, například formou spolupráce na diplomové práci, realizací praxe nebo stáže, a poté je ve své společnosti zaměstnat na plný úvazek.

Studenti se zorientují na trhu práce

Studenti pozitivně hodnotí na Dnech kariéry možnost vytvořit si představu o nárocích firem na zaměstnance, spektru lokálních zaměstnavatelů či otevíraných pozicích. Zejména se jim naskytne možnost promluvit si se zástupci firmy ještě před případným pracovním pohovorem.

Zpětná vazba o kvalitě studia

Univerzita má dlouhodobě v plánu uspořádat veletrh pracovních příležitostí nejen pro studenty a absolventy výše zmíněných fakult.

„Je pro nás důležité, aby si naši studenti našli práci v oboru, který vystudovali a kterému věnovali tolik času. Jejich uplatnitelnost na trhu práce je pro nás zpětnou vazbou, že výuku zaměřujeme správným směrem,“ říká dr. Martin Švec, proděkan pro studium na Přírodovědecké fakultě UJEP.