„Podařilo se nám na tento projekt získat celkem 2,6 milionu Eur pro rok 2016. Evropská komise vypsala výzvu v rámci programu na podporu mobility učňovského vzdělávání,“ uvedla europoslankyně Martina Dlabajová, která společně s dalším členy Výboru pro zaměstnanost a sociální věci nový program iniciovala.

Propojit vzdělávání s trhem práce

Smyslem projektu je podpora stáží a odborných praxí, tedy propojení vzdělávání s trhem práce. „Jedině lepší součinností vzdělávacích institucí a soukromé sféry můžeme dosáhnout pozitivních výsledků. Podpora pracovní mobility je jednou z dalších možností, jak s fenoménem rostoucí nezaměstnanosti mladých lidí, který Evropu díky krizi postihl, bojovat,“ zdůraznila europoslankyně Dlabajová.

Pracovní mobilita v Evropě je stále nízká

Podle Dlabajové výzkumy dokazují, že oblasti, ve kterých byla mobilita podpořena různými programy, si vedou o mnoho lépe. Pracovní mobilita v Evropě je obecně bohužel stále velmi nízká. „Věřím, že propojení školy s praxí v zahraničí je tou nejlepší investicí, kterou můžeme našim mladým lidem dát,“ shrnula smysl iniciativy Martina Dlabajová.