Největší zájem se předpokládá o státní zkoušku z psaní na klávesnici a zpracování textu na počítači. „Zaměstnavatelé jsou na vysvědčení o složení této zkoušky zvyklí a vědí, že je pro ně zárukou kvality uchazeče,“ říká náměstkyně Renáta Drábová z Národního ústavu pro vzdělávání, který zkoušky zajišťuje.

První zkoušky v dubnu

První zkoušky začnou v dubnu 2016 pod dozorem zkušebních komisařů přímo ve školách, které přihlásí alespoň 8 zájemců. Poplatek bude činit 600 až 750 korun v závislosti na zvoleném typu disciplíny a úrovně zkoušky. Požádat o přezkoušení mohou také individuální žadatelé.

Podrobné informace k realizaci zkoušek včetně vydané vyhlášky, zkušebního řádu a výše úplat za zkoušky budou uveřejněny na stránkách www.nuv.cz společně s formuláři předtisků a typovými úlohami se správným řešením do konce února 2016.

Pět let byla pauza

Poslední zkoušky z grafických disciplín se uskutečnily v roce 2011. Absolvovalo je zhruba 4 500 osob, zejména žáků obchodních akademií, gymnázií nebo vyšších odborných škol s ekonomickým zaměřením, kde se grafické disciplíny nejčastěji vyučují.