Narození dítěte je přelomovým okamžikem v životě každé ženy. Radost z nevšední události však u některých brzy přebijí starosti a boj s časem. Péče o dítě je náročná, manažerky navíc přicházejí o kontakt se světem byznysu. Nejedna z nich si tak připadá doma méněcenná a sociálně izolovaná. Neprávem, protože podle odborníků mateřské povinnosti ženy obohatí o nové zkušenosti a dodají jim potřebný nadhled.

Pauza v kariéře způsobená mateřstvím navíc živí i nerovný přístup k odměňování obou pohlaví

„Matky jsou často výbornými manažerkami celé rodiny. Musí zvládat i několik činností najednou. Není tedy divu, že organizace času (time management) je jejich silnou stránkou,“ připomíná Viktor Bětík, partner české pobočky Stanton Chase, která se specializuje na vyhledávání vrcholových manažerů.

Obliba práce z domova roste

Některé firmy aktivity matek využívají při jejich zapojení do pracovního procesu už v době, kdy pečují o malé děti. „Snažíme se našim zaměstnancům co nejvíce vyjít vstříc a takzvaný home office je jedním z benefitů, které chceme nabízet. Je jednodušší vrátit se po rodičovské dovolené do ostrého provozu, pokud se, byť ne tak intenzivně, stále věnujete své práci,“ vysvětluje Martin Tomčala, HR manažer ze společnosti Edwards v moravském Lutíně, která vyrábí vakuová zařízení a práci se zaměstnanci na rodičovské nezanedbává.

Obdobnou pozornost věnují svým lidem i v e-shopové firmě parfums.cz. „U nás je naprosto standardní praxí individuální přístup ke každému zaměstnanci s ohledem na jeho potřeby a životní či rodinnou situaci. Vycházíme vstříc matkám a otcům po mateřské či rodičovské, ale stejně tak i jiným zaměstnancům v době dlouhodobé nemoci, potřeby delšího volna či práce z domova z osobních důvodů,“ připomíná manažer parfums.cz Radek Ondrášík.

Udržovat kontakt

Velký důraz na to, aby ženy neztrácely na mateřské dovolené kontakt se svojí firmou, kladou i ve společnosti Nestlé. „Matky zveme na pravidelná setkání s generálním ředitelem či pro ně pořádáme tzv. career days. Na centrále v Praze máme plně vybavenou místnost pro kojení a hernu, kterou mohou maminky využít, když přijdou pozdravit kolegy nebo si něco zařídit na personálním oddělení,“ popisuje benefity pro matky Martin Puček, personální manažer v Nestlé.

Výpadek v kariéře i v ohodnocení

Kritickým bodem bývá pro matky návrat do práce. Skloubit pracovní povinnosti s mateřskými je rébusem i pro ty nejschopnější. Po náročném pracovním vypětí se musí matky manažerky postarat o domácnost a v neposlední řadě být i dobrými manželkami. Mnoho žen tak náročnou roli nezvládne. V extrémních případech to může končit rozpadem manželství, nebo naopak odchodem ze zaměstnání, a firmy tak podle Bětíka přicházejí o perspektivní manažerky. I to je jeden z důvodů, proč většině českých firem stále vládnou muži.

Pauza v kariéře způsobená mateřstvím navíc živí i nerovný přístup k odměňování obou pohlaví. Podle údajů organizace Gender Studies vydělávají muži manažeři v průměru 63 tisíc korun, zatímco ženy ve vedoucích funkcích pouze 46 tisíc. To je sedmadvacetiprocentní rozdíl. „Rozdílná výše výdělku je jevem, který lze najít ve většině evropských zemí. Zatímco v řadě unijních států se ale rozdíly v příjmech pomalu, ale jistě snižují, u nás se naopak zvyšují,“ varuje socioložka Romana Volejníčková z Gender Studies.