Největší obavy z odchodu do důchodu přitom hlásí čtyřicátníci – téměř ve třech čtvrtinách případů. S příchodem padesátky naopak obavy ustupují a doléhají již jen na polovinu populace

„Podzim života” se blíží

„Zatímco obavy v souvislosti s penzí pociťuje 67 % populace, ve věkové kategorii 41–50 let se k nim přiznalo 72 % dotazovaných. Důvod je zřejmý – ‚podzim života‘ přestává být pro čtyřicátníky vzdálenou budoucností a mnozí si až v tomto momentu uvědomí, že je třeba se na něj připravit, zejména finančně. Může je pak zaskočit obava, že už nemají dostatek času zajistit se na důchod podle svých představ,“ vysvětluje Kateřina Štěrbová, členka představenstva NN zodpovědná za marketing a produktový vývoj.

Na důchod na venkov či k moři

Ideální důchod by přitom chtěli Češi trávit ve 46 % případů na venkově, 21 % by rádo odjelo k moři. Šťastný důchod pro respondenty znamená těšit se dobrému zdraví, mít dostatek peněz a vycházet s rodinou. Svůj čas plánují Češi přerozdělit mezi rodinu a své koníčky, užívat si klidu a pohody nebo cestovat. Přesto už zmíněné dvě třetiny Čechů předpokládají, že v penzi budou muset pracovat, aby se dostatečně zaopatřili.

Každý desátý důchodce pracuje

Podle statistik v České republice pracuje přibližně každý desátý důchodce. Při průměrné starobní penzi necelých 13 tisíc korun a prognózách hovořících o poklesu státní podpory v této fázi života až na pouhých 6,5 tisíce korun životní standard rapidně klesá.

„Chtějí-li Češi – jak ukazuje náš průzkum – prožít tuto fázi života aktivně, cestovat a plnit si své sny, musejí mít našetřeno nebo počítat s tím, že svůj vysněný důchod zahájí později,“ doplňuje Štěrbová. Odborníci doporučují mít na penzi připraveny prostředky dosahující 60 až 80 % našeho příjmu v ekonomicky aktivním věku.