Ve všech čtyřech sledovaných zemích roste odměňování zaměstnanců v klíčových segmentech trhu.

Tahounem jsou sdílené služby

Hlavním tahounem růstu počtu pracovních pozic je ve střední Evropě pokračující expanze firem působících v oblasti sdílených podnikových služeb. Největší rozmach lze zaznamenat na českém a polském trhu, kde existuje silný nárůst poptávky po odbornících se specializací na finanční služby, jako například samostatných účetních, a IT profesionálech specializujících se na podporu informačních systémů, síťové technologie a správu databází. Důraz je přitom kladen na znalost cizích jazyků, které jsou v tomto segmentu klíčové. Na Slovensku je velký zájem hlavně o odborníky na správu aktiv a obchodování na kapitálových trzích.

Chybějí techničtí odborníci

Napříč všemi sledovanými zeměmi je díky oživení průmyslu silná poptávka rovněž po technických specialistech, inženýrských profesích a odbornících se zkušenostmi z řízení projektů. Nedostatek kvalifikovaných odborníků s praxí zlepšuje na trhu pozici i pro čerstvé vysokoškolské absolventy se znalostmi výrobních procesů, technologií, řízení kvality a logistiky. Rostoucí objem zakázek s sebou nese i poptávku po specialistech se středoškolským vzděláním, především pokud jsou dobře jazykově vybaveni.