„Nezaměstnanost v ČR nadále klesá a je druhá nejnižší v Evropě. To je velmi příznivá zpráva pro lidi, kteří hledají práci, ale společnosti si stále více stěžují, že nemohou najít dostatek vhodných zaměstnanců. Již neplatí, že na trhu chybí pouze odborníci. V ČR jsou také tisíce neobsazených volných míst ve výrobě, skladování a call centrech. Celkové výsledky průzkumu zhoršuje především zimní sezóna v zemědělství, těžbě surovin a hotelnictví. Ve většině malých firem pak pozorujeme opatrnost,“ uvedla Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka ManpowerGroup Česká a Slovenská republika.

Porovnání dle velikosti společnosti

V příštím čtvrtletí očekávají nárůst náborových aktivit především velké společnosti nad 250 zaměstnanců, kde je čistý index +22 % (29 % bude nabírat a 7 % propouštět). U středních podniků je index +15 % a u malých podniků +8 %. Záporné náborové plány hlásí mikropodniky (pod 10 zaměstnanců) s indexem -2 %.

Porovnání dle odvětví

Zaměstnavatelé v šesti z deseti odvětví předpovídají pro nadcházející čtvrtletí zvyšování počtu pracovních sil. Nejsilnější náborové prostředí hlásí odvětví výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody s čistým indexem trhu práce +9 %. Příznivé náborové prostředí mohou očekávat i uchazeči o práci ve státní správě, zdravotnictví, vzdělávání a kultuře s indexem +7 %. Doprava, skladování a komunikace a velkoobchod a maloobchod hlásí index +2 %. Oproti tomu čtyři odvětví předpokládají pokles náborových aktivit. Jde především o zemědělství, myslivost, lesnictví a rybolov, kde je index -14 %, a těžbu nerostných surovin s indexem -9 %.

Regionální srovnání

Zaměstnavatelé ve dvou ze tří republikových regionů očekávají v příštím čtvrtletí nárůst počtu pracovních sil. Nejsilnější čistý index trhu práce, +4 %, hlásí Morava, podobná situace je v Praze, s předpokládaným indexem +3 %. Čechy očekávají útlum náborových aktivit, a to s hodnotou -3 %. V porovnání s předchozím čtvrtletím index na Moravě posílil o šest procentních bodů, náborové plány v Čechách oslabily o čtyři procentní body a v Praze zůstaly beze změn.

Globální pohled

Pokud jde o situaci ve světě, zaměstnavatelé ve 39 ze 42 zemí očekávají nárůst počtu pracovních sil, byť v různé míře. Ve srovnání s předchozím čtvrtletím se index zlepšil ve 23 zemích a oblastech, poklesl ve 13 a zůstal nezměněn v šesti. Nejsilnější náborové prostředí z globálního hlediska předpovídají zaměstnavatelé v Indii, na Tchaj-wanu a ve Spojených státech. Nejslabší – a jediné negativní – hlásí Brazílie, Finsko a Francie.